Curs 2022-2023

Informació general

Cursos per a Gent Gran és un programa d’activitats d’extensió universitària organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adreçat als socis i sòcies de l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure. Els cursos es porten a terme a Barcelona, als locals de la Casa Convalescència (ubicada al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), des de l’any 1996. Aquest programa permet reforçar els nexes entre la universitat i la societat, perquè arriba a sectors socials que potser estan allunyats del món universitari. Des de l’inici, l’objectiu del programa ha estat potenciar una formació dirigida a la gent gran, amb l’ajut d’especialistes, orientada a l’estudi de temes d’interès comú, i també posar a disposició d’aquestes persones un espai de trobada, comunicació, reflexió i debat sobre aspectes diversos de la història, l’economia, la política, l’art, la música i la ciència.

 

Grups i horaris
Aquest curs 2022-23 hi haurà un grup en format virtual i cinc més en format presencial, amb els següents calendaris i horaris:

 • Grup en format virtual (del 24 d'octubre de 2022 al 29 de maig de 2023):
  • Grup V, dilluns i dimecres, de 10:30 a 12 h 

 

 • Grups en format presencial (del 24 d'octubre de 2022 al 29 de maig de 2023):
  • Grup A, dimarts i dijous, de 9:30 a 11 h
  • Grup B, dimarts i dijous, d'11:30 a 13 h
  • Grup C, dilluns i dimecres, de 9:30 a 11 h 
  • Grup D, dilluns i dimecres, d'11:30 a 13 h
  • Grup T, dimarts i dijous, de 16 a 17:30 h 

 

Modalitat virtual
Les classes seran no presencials, amb les explicacions del professorat i participació de l'alumnat a través de videoconferència i amb suport del material que es consideri adequat a l'aula virtual moodle.
Es faran amb la plataforma institucional de la UAB, Teams. Per tal de facilitar el seguiment, des de l'ICE us donarem les indicacions i el suport per connectar-vos-hi i fer-la servir.

Els requeriments per matricular-se en aquesta modalitat son els següents: disposar d'un ordinador, una càmera i un micròfon, connexió a internet i coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

El curs es reparteix, com sempre, en quatre períodes i es faran dues matèries per setmana. Les classes seran d’una hora i mitja i cada matèria tindrà una durada de sis sessions. Així doncs, a final de curs, el grup haurà fet 8 matèries en total i els continguts seran diferents i inèdits als que s’han fet anteriorment.

Modalitat presencial
Les classes es faran a les aules de Casa de Convalescència. Es faran dues matèries per setmana.

El curs es reparteix també en quatre períodes i es faran dues matèries per setmana. Les classes seran d’una hora i mitja i cada matèria tindrà una durada de sis sessions. Així doncs, a final de curs, cada grup haurà fet 8 matèries en total i els continguts seran diferents i inèdits als que s’han fet anteriorment.

Programació de matèries
Els continguts seran nous i diferents als que s'han fet anteriorment i en el marc de les àrees de coneixement del món cultural, científic, literari, musical, històric, artístic, etc.
Trobareu la distribució de grups, matèries, calendari i horari, així com la descripció dels cursos a l'enllaç del menú de l'esquerra.

Matrícula
La matrícula romandrà oberta, només per internet, del 12 de setembre al 14 d'octubre de 2022 o fins l'exhauriment de places.

 

Guia bàsica per a la matrícula