Pronunciació anglesa per a professionals de l'ensenyament. Nivell 1

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nives educatius que imparteixi les seves classes en anglès.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 9.30 a 13.30h.
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Núria GavaldàJuli Cebrián i Eva Codó, professors del Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB.
Preu: 80€
Codi curs: 30082          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
Aquest curs està destinat a professionals de l’ensenyament que ensenyin anglès o que imparteixin les seves classes en anglès i vulguin millorar la seva pronunciació i habilitats orals en aquesta llengua. El curs fa una introducció a la pronunciació segmental de l’anglès (les seves vocals i consonants), així com altres trets fonamentals de la llengua com la combinació de sons possibles, l’accent de paraula i l’accent de frase. Es tractaran els temes des d’una perspectiva molt pràctica amb l’objectiu final d’assolir una pronúncia acurada i plenament intel·ligible i reduir les traces més notables de l’accent estranger per tal de millorar les habilitats de comunicació oral en anglès. 

Objectius:
Els principals objectius del curs són aprofundir en els trets fonètics  bàsics de la llengua anglesa. D’una banda, els sons vocàlics i consonàntics, posant especial èmfasi en aquells sons que solen presentar més problemes pels parlants de català i castellà com a primera llengua. D’altra banda, el curs també tracta amb les possibles combinacions de sons dins d’una mateixa síl·laba, i trets suprasegmentals com l’accent de paraula i l’accent de frase, també fonamentals per la bona comunicació oral. A més a més també es tractaran les habilitats conversacionals per assolir una millor comunicació oral. L’objectiu final del curs és donar les eines als participants per arribar a pronunciar l’anglès d’una manera acurada i plenament intel·ligible, tot assolint un grau d’expressió oral i de fluïdesa del discurs en anglès efectius per diferents situacions comunicatives tant en un context educatiu com en un entorn professional. 

Continguts:

  • Els sons vocàlics de l’anglès.
  • Els sons consonàntics de l’anglès.
  • La fonotàctica: combinacions possibles de sons dins d’una mateixa síl·laba.
  • L’accent de paraula.
  • L’accent de frase, prominència i formes dèbils en el discurs en anglès.
  • Factors més comuns que afecten la pronunciació i la intel·ligibilitat en anglès com a segona llengua, amb especial atenció a parlants nadius de català i/o castellà.
  • Desenvolupament d’habilitats comunicatives i conversacionals de l’anglès.

Metodologia:
Les sessions combinaran explicacions del professor i activitats orals pràctiques individuals i en grup per tal d’assolir els conceptes explicats. La llengua vehicular del curs serà l’anglès.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs l'avaluació es durà a terme en base a la participació, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. 
 

Formulari d'inscripció