La ludificació a l'aula: un nou model d'aprenentatge

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 16 a 20h.
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Alberto Reche Ontillera, doctor en Història Medieval i membre de l'Institut d'Estudis Medievals. Jordi Morera Herrero, màster en Filologia Anglesa i membre de l'Institut d'Estudis Medievals.
Preu: 80€
Codi curs: 30075          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
La ludificació és un concepte nou que recull una pràctica ben antiga: la utilització de dinàmiques de joc en activitats que no siguin necessàriament recreatives. Aplicades a l'aula, les dinàmiques de ludificació poden esdevenir una eina ben interessant que aplicar a classe. En aquest curs ens endinsarem, a través d'una introducció teòrica i un seguit d'exemples i activitats pràctics, en la ludificació i en les seves possibilitats dins les aules.

Objectius:
Donar a conèixer les possibilitats que l'aprenentatge a través del joc pot aportar dins les aules, així com els principals elements a tenir en compte a l'hora de dissenyar o aplicar pràctiques de ludificació a les diferents assignatures. 

Continguts:
El contingut del curs girarà en torn a la coneixença de la ludificació com a mètode educatiu i a la seva concreció pràctica, en base a diferents tallers i models de continguts de ludificació, ja siguin utilitzant elements disponibles al mercat (jocs de taula, de cartes, etc..) o creant-ne de nous adequats a les necessitats lectives de les diferents assignatures i temaris. 

Les sessions del curs s'articularan de la següent manera:
  • La ludificació. Què és i què pot aportar?
  • Jocs d'estratègia, taulell o cartes.
  • Jocs de rol i teatralitzacions.
  • Projectes de ludificació aplicats.
  • Recapitulacions i presentacions dels alumnes.

Metodologia:
A les diferents sessions s'aniran presentant jocs i materials ludificats, tant per "jugar" amb ells, prenent el lloc de l'alumnat, com per analitzar-los des del punt de vista pedagògic, per tal de veure els seus punts forts i mancances.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs l'avaluació es durà a terme a través de la participació a les diferents activitats, així com en les activitats en grup i presentacions desenvolupades l'últim dia del curs.
 

Formulari d'inscripció