Treball amb joves a l’aula. Tutoria grupal

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat d'educació secundària de Catalunya.
Durada: 25 hores.
Calendari: dues edicións.
1a: de l'1 al 19 de juny de 2020.
2a: del 22 de juny al 10 de juliol.
Professorat: Carles Vila Mumbrú
Preu: gratuït
Calendari de preinscripció i assignacions:

 • La preinscripció estarà oberta fins al 17 de maig.
 • Les assignacions a una o altra edició es comunicaran el 18 de maig. 
 • Per confirmar la plaça de la primera edició s'enviarà un enllaç a la matrícula que s'haurà de realitzar abans del 21 de maig. 

Presentació:
En aquest curs reflexionarem sobre quins són aquest nois i noies que tenim a l’aula, coneixerem què els caracteritza i reflexionarem sobre què esperen de nosaltres. Coneixerem eines i estratègies per treballar amb aquests joves, dins i fora de l’aula, a nivell individual i a nivell grupal, com establir-hi vincle i com acompanyar-los socioeducativament.

Objectius:

 • Reflexionar sobre la realitat juvenil.
 • Fomentar el pensament crític.
 • Identificar situacions de conflicte.
 • Descobrir eines i estratègies per al treball amb joves.
 • Conèixer els agents del territori i estratègies de treball en equip i en xarxa.

Continguts:

 1. Dificultats en la gestió de l’aula. Quines són les dificultats amb les que ens trobem a l’aula? Com les hem de gestionar?
 2. La realitat juvenil actual. Qui són aquests joves que tenim com estudiants? Què els caracteritza? Què els distingeix dels joves d’anteriors generacions? Què els espera? Quin tipus d’expectatives tenen?
 3. Reflexions sobre el treball amb joves dins i fora l’aula. Quin rol desenvolupo com a professor/a? Què esperen els estudiants de mi? Com conèixer bé als estudiants per facilitar les dinàmiques a l’aula? Per què els joves responen com responen? Els telèfons mòbils. Dilemes ètics.
 4. Tècniques per al treball amb joves i treball en xarxa. Distribució de l’aula, tècniques i mecanismes de participació. Com treballar en equip dins l’aula. Com treballar en equip amb tot el professorat. Com treballar amb les famílies. Quins altres agents hi ha al territori i com treballar-hi.
 5. Relació tutorial. Acompanyament socioeducatiu. Vincle i relació socioeducativa. Com conèixer bé cada jove? Com esdevenir referent per al jove? Com treballar en equip amb altres professors quan els expliquen més coses que al propi tutor/a?

Metodologia:

Es realitzaran connexions en les quals es tractaran qüestions teòriques i pràctiques, amb exposició a càrrec del formador, amb l’exploració de diversos materials i a partir d’experiències i casos dels propis participants.

Es realitzarà un fòrum per a debatre interactivament algunes de les qüestions que es treballaran. Es proposaran lectures relacionades amb cada mòdul.

Cada participant elaborarà per escrit una breu reflexió crítica d’una pàgina sobre cada mòdul.

 1. Mòdul 1: Dificultats en la gestió de l’aula (5 hores).
 • Connexió en vídeo (2 hores) : presentació, breu exposició del formador, compartir situacions i casos.
 • Lectura de textos (2 hores).
 • Elaboració d’una tasca escrita (1 hora).
 1. Mòdul 2: La realitat juvenil actual (5 hores).
 • Connexió en vídeo (2 hores) : exposició del formador, dubtes.
 • Lectura de textos (2 hores).
 • Elaboració d’una tasca escrita (1 hora).
 1. Mòdul 3: Reflexions sobre el treball amb joves dins i fora l’aula (5 hores).
 • Connexió en vídeo (2 hores) : exposició del formador, dinàmica, debat.
 • Lectura de textos (2 hores).
 • Elaboració d’una tasca escrita (1 hora).
 1. Mòdul 4: Tècniques per al treball amb joves i treball en xarxa (5 hores).
 • Connexió en vídeo (1 hora) : exposició del formador, dinàmica.
 • Lectura de textos (1,5 hores).
 • Connexió en vídeo (1,5 hores) : compartir dubtes, debat.
 • Elaboració d’una tasca escrita (1 hora).
 1. Mòdul 5: Relació tutorial (5 hores).
 • Lectura de textos (2 hores).
 • Participació en un fòrum: compartir casos (2 hores).
 • Connexió en vídeo (1 hora) : debat.

Horaris de connexió:
Curs de l'1 al 19 de juny
Dimarts 2 de juny: connexió de 19 a 21 h
Dijous 4 de juny: connexió de 19 a 21 h
Dilluns 8 de juny: connexió de 19 a 21 h
Dijous 11 de juny: connexió de 19 a 20 h
Dilluns 15 de juny: connexió de 19 a 20.30 h
Dijous 18 de juny: connexió de 19 a 20 h

Curs del 22 de juny al 10 de juliol
Dilluns 22 de juny: connexió de 19 a 21 h
Dijous 25 de juny: connexió de 19 a 21 h
Dilluns 29 de juny: connexió de 19 a 21 h
Dijous 2 de juliol: connexió de 19 a 20 h
Dilluns 6 de juliol: connexió de 19 a 20.30 h
Dijous 9 de juliol: connexió de 19 a 20 h

Avaluació:
Participació activa a cada sessió en línia.
Participació de com a mínim dues aportacions al fòrum del mòdul 5.
Elaboració i lliurament de la tasca escrita per a cada mòdul.

Observacions: 
La plataforma per a les connexions en vídeo serà https://meet.jit.si
Es recomana utilitzar el navegador Google Chrome.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d'haver superat el 100% d'activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

 

Amb el suport de: