Món digital alumnat crític

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual
Adreçat a: professorat de totes les etapes educatives.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Olga Armengol, Josep Iu Cortés, Marta Masoliver i Carmina Pinya.
Preu: 115 €.

Presentació:
En un món digitalitzat, com es pot esdevenir un bon ciutadà digital? La competència digital de l'alumnat es pot formar sense que les tecnologies digitals entrin a l'aula? Quin rol hi  ha de jugar el docent i el centre? 
Si et preocupa l'empremta digital, les fake news, addicció, ciberbullying, crowdfunding, en aquest curs us proposem reflexionar per elaborar criteris i trobar estratègies que ens ajudin a acompanyar l'alumnat en la construcció de la seva identitat digital i la relació amb els altres a través de les xarxes socials. 

Objectius:

 • Conscienciar els docent de la importància del rol que tenen en l'acompanyament de l'alumnat  perquè siguin uns bons ciutadans digitals.  
 • Reflexionar sobre la nostra pràctica educativa relacionada amb el món digital del nostre alumnat. 
 • Transmetre una visió positiva dels beneficis que pot aportar el bon ús de les tecnologies per esdevenir una persona empàtica, responsable, solidària...  
 • Facilitar estratègies i metodologies als docents per afavorir la competència digital de l'alumnat i la seva pròpia. 

 Continguts:
En el curs es desenvoluparan continguts entorn els conceptes següents: 

 • Nettiquette 
 • Veracitat i Fake news 
 • Civisme a la xarxa 
 • Identitat digital i Hiperalteritat 
 • Privacitat al món digital 
 • Legalitat i propietat de continguts 
 • Responsabilitat personal 
 • Solidaritat i crowfounding 

Metodologia:
El curs es realitza a l'aula virtual Moodle de la UABParticipació activa dels docents en la reflexió i creació de criteris per entendre el món digital i acompanyar el seu alumnat.  
La metodologia variarà a cada apartat donat que la reflexió i les activitats seran provocades per diferents tipologies de materials. 

Avaluació:  
Elaboració de materials per a treballar els continguts concrets que es demanaran a cada un dels mòduls i participació activa al fòrum al llarg de tot el curs.

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU