L'educació artística: una mirada globalitzadora dels aprenentatges. Eines i recursos pràctics per a l'aula

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat de totes les etapes educatives i persones relacionades amb l'eduació de, i/o a través de, les arts.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Ester Forné.
Preu: 115 €.

Presentació:
Aquest curs parteix d'una mirada integradora i globalitzadora dels coneixements per tal de fer visible les connexions que es poden establir entre ells.
Es pretén apoderar el professorat tot posant en valor la creativitat i el llenguatge de comunicació personal per tal de dissenyar les propostes artístiques que més s'adapten als seus interessos, necessitats o a les del centre on treballa.
El treball partirà d'un concepte d'educació artística obert, transversal i compartit creant xarxa i tenint en compte que en la societat del coneixement hi ha molts temps, espais d'aprenentatge i agents educadors. 

Objectius:

 • Consolidar un model d'ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial i integrador de continguts a partir de la investigació a través de les arts: visual i plàstica, música i arts escèniques (teatre i dansa). 
 • Donar pautes per a la integració de continguts de diferents àmbits en projectes comuns basats en les arts.  
 • Fomentar la transversalitat dels continguts de l'àmbit artístic en els diferents nivells educatius i a través de les diferents competències específiques. 
 • Generar contextos creatius a l'aula a partir d'artistes i de manifestacions artístiques diverses però en especial de l'art contemporani: lectura d'imatges i la seva interpretació. 
 • Donar a conèixer diferents tècniques, tant tradicionals com tecnològiques. 
 • Avaluar els processos creatius. 

Continguts:
Continguts generals:  

 • Currículum i competències de l'àmbit artístic: visual i plàstica, musical i d'expressió corporal 
 • El treball per projectes com a integrador de continguts i de fomentar un aprenentatge competencial. 

Continguts específics:  

 • La creativitat en els processos artístics: expressió i comunicació personal. 
 • Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges artístics: recursos i eines del llenguatge visual i plàstic. 
 • Referents artístics i manifestacions artístiques i culturals, en especial de l'art contemporani: lectura i interpretació de les imatges i obres vinculades als projectes artístics. 
 • L'expressió artística com a llenguatge de comunicació. 
 • Propostes globalitzadores a partir de l'àmbit artístic. 
 • Elements i llenguatges artístics i recursos plàstics per expressar i comunicar a través de propostes creatives plàstiques, musicals, corporals. 
 • Tècniques, procediments i metodologies artístiques analògiques i digitals.  
 • Les arts com a generadores de coneixement.  
 • L'avaluació a través de mètodes artístics. 

Metodologia:
El curs es realitza a l'aula virtual Moodle de la UAB. Parteix d'una metodologia basada en el treball per projectes des d'un punt de vista competencial i globalitzador dels aprenentatges. És un curs on s'ofereix informació, pautes, eines, per tal d'estimular la creativitat i l'originalitat en cadascunes de les persones inscrites.
En cadascun dels mòduls hi haurà una qüestió o un dubte que serà el punt de partida del treball creatiu que intentarà donar resposta al repte incial.
El treball es basa en l'experimentació amb els diferents elements aportats en cadascun dels temes. 

Avaluació: 
Grau d'aprofitament de la formació: es demarà una tasca final des d'un punt de vista globalitzador d'alguns dels continguts del curs. 

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.