El rap i la glosa a l'aula. Oportunitats de l'ecofuncionalisme a l'aula.

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: Professorat d'educació primària, secundària i cicles formatius.
Durada: 30 hores.
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Caterina Canyelles, Pau Llonch.
Preu: 115 €.
**Nota: Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació:
Aquesta formació planteja un espai d'aprenentatge i diàleg crític profund sobre les potencialitats educatives de la glosa i del rap a l'aula. Ambdós treballen l'expressió oral, el vocabulari, el treball poètic, les vivències positives envers la llengua, el cant solista, la valoració del cant, la interpretació vocal, l'expressivitat, l'elaboració i síntesi d'idees, la cohesió social, les relacions interpersonals, la construcció de pensament crític i del pla de futur, etc. Permeten articular el projecte al voltant d'un centre d'interès crític: la igualtat de gènere, la lluita contra el racisme o el feixisme. Amb aquest curs pretenem que el professorat aprengui a traslladar totes aquestes potencialitats a l'aula a través de formadors que han desenvolupat moltes activitats d’aquesta mena als centres. 

Objectius:

 • Conèixer els diferents principis de l'ecofuncionalisme en l'educació i la seva relació amb els projectes creatius a l'aula com el rap i la glosa.  
 • Conèixer les principals característiques del rap i la glosa, fent servir les eines expressives d’aquestes manifestacions artístiques per desenvolupar i expressar el pensament crític. 
 • Desenvolupar un treball competencial en diferents àmbits: recerca històrica (la cançó improvisada al món); tutoria, història, ètica i ciutadania. 
 • Desenvolupar l’expressió a través de la veu, les arts i l’escena. 

 Continguts:

 • El rap com a psicotècnia dels sentiments. L'art i la catarsi a l'escola.
 • Principis de l'econfuncionalisme.
 • Breu introducció a la història del moviment hip-hop i el rap. Context social i cultural. 
 • Elements d’anàlisi del vers i la rima com a base per assolir recursos i destresa. 
 • Estructura rítmica. Estructura mètrica. Rima. Flow. 
 • Glosa, rap i creativitat. Recursos literaris, discursius, creatius i comunicatius. 
 • Concepció d’una cançó sobre una base instrumental aplicant alguns dels recursos estudiats.  

Metodologia:
El curs es realitza a l'aula virtual Moodle de la UABLa metodologia d'aula que es proposa es basa en la pràctica. Concebem els nostres tallers com un programa de construcció funcional que és coherent amb la tesi vygotskiana segons la qual l'ensenyament únicament és vàlid quan precedeix el desenvolupament. Els tallers que portem als centres, sobretot si tenen un impacte en el temps més extens que la d'un tastet puntual, es dissenyen com a activitats de mediació planificada que es van articulant en una dinàmica d'aprenentatge més complexa i, en aquest sentit, no se centren només en els coneixements o continguts en sí mateixos. La mateixa metodologia serà emprada en aquesta formació de professorat. Per fer-ho, ens guiem pels principis del desenvolupament i l'educació des de la perspectiva funcional-cultural sintetitzats per Pablo del Río i Amelia Álvarez. 
Horaris de connexió sincrònica: dies 1, 3, 6, 8, 10 i 13 de juliol d'11 a 13 h. 

Avaluació: 
L'avaluació mesura: l'eficiència i la qualitat de la comunicació; la capacitat d'adaptació a diferents contextos, registres i tipologies de discurs; la participació, la capacitat de síntesi i d'estructurar un discurs amb coherència i la capacitat catàrtica. 

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Accés a la inscripció sense NIU
Accés a la inscripció amb NIU