Eines, metodologies i propostes didàctiques en temps de confinament i semiconfinament

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: curs virtual.
Adreçat a: professorat de d'educació secundària, Cicles Formatius, EOI i CFA.
Durada: 30 hores
Calendari: de l'1 al 14 de juliol de 2020.
Professorat: Ramon Barlam Aspachs.
Preu: 115 €.
**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Places exhaurides

Presentació:
La situació de confinament ens ha forçat a adaptar i adoptar dinàmiques i metodologies a les noves necessitats. En aquesta formació es planteja una selecció de propostes didàctiques i eines que ens han de facilitar la nostra tasca en situacions de confinament o semi-confinament, com la que probablement ens trobarem quan iniciem el proper curs. Coneixerem i treballarem diverses situacions, partint de les experiències pròpies del formador. El curs acaba amb l'elaboració d'una proposta d'aula.

Objectius:

 • Conèixer i adquirir un domini mínim, pràctic i crític d'una selecció d'eines imprescindibles per treballar en contextos de confinament total o parcial. 
 • Ser capaç de dissenyar dinàmiques i seqüències didàctiques apropiades als nous reptes. 

Continguts:

 • Tema 1: Fòrums audiovisuals amb Flipgrid. 
 • Tema 2: Creació de videotutorials amb Loom i altres eines. 
 • Tema 3: Realització i gestió de vídeoconnexions amb Google Hangout, Google Meet, Jitsy o Zoom. Plantejaments didàctics amb Google Classroom i G-Suite. 
 • Tema 4: Presentacions interactives amb Mentimeter o Pear Deck. 
 • Tema 5: Edpuzzle, o com treballar temes i conceptes a partir de vídeos propis o obtinguts de Youtube i altres plataformes. 
 • Proposta final: projecte personalitzat en què, a partir del que s'ha treballat durant la formació, es plantejarà una proposta d'aplicació pràctica amb l'alumnat.

Metodologia:
El curs es realitzarà a l'aula virtual Moodle de la UABLa formació es desenvoluparà seguint dues dinàmiques: la primera, asíncrona, des del Moodle de l'ICE de la UAB. La segona, sincrònica, a partir de vídeoconnexions d'assitència obligatòria. El curs s'ha de seguir al dia, no es facilitarà feedback dels temes tancats els dies anteriors.
Horaris de connexió sincrònica: 2, 3, 6, 7, 8,  i 10 de juliol. En torns de mitja hora entre les 9 i les 11 del matí.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs. 

Avaluació: 
A banda de l'obligatorietat d'assistir a les vídeoconnexions esmentades caldrà la superació del projecte final. Sobre aquest darrer, concretament: 

 • La inclusió en el projecte final personalitzat d'una de les eines treballades durant la formació. 
 • L'adeqüació de l'activitat i l'avaluació proposada pel que fa al context, les edats i les competències que es volen treballar. 
 • Finalment, la qualitat, coherència i viabilitat de la proposta.