Segon seminari de traçabilitat Interlaboratoris per a Centres d’FP de la família de Química

Modalitat: virtual, amb dues sessions presencials.
Adreçat a: professorat de les famílies professionals Indústries alimentàries i Química.
Durada: 20 hores (6 presencials + 14 de treball extern).
Calendari: del 20 de febrer al 26 de març de 2020. Les dues sessions presencials seran aquests dos dies, d'11 a 14h.
Professorat: Equip de Química de l'ICE. 
Preu: gratuït.     
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Preinscripció: fins al 12 de febrer de 2020
Assignació de places: 14 de febrer de 2020
Matrícula de les persones amb plaça assignada: del 15 al 20 de febrer de 2020

Presentació:
Aquesta segona edició de l’Exercici Interlaboratoris confirma l’interès i l’acceptació d’activitats com aquesta, que permeten desenvolupar de forma pràctica les habilitats analítiques dels docents i la transferència d’aquests continguts a l’alumnat. L’èxit de la primera edició fa pensar en l’establiment d’un exercici periòdic on desenvolupar i millorar la pràctica analítica.

Objectius:

  • Posar a l’abast del professorat un recurs docent que permeti consolidar i millorar algunes de les competències i habilitats necessàries per a la seva professió (exercici professional). 
  • Oferir eines de millora de la qualitat als centres docents que imparteixen ensenyaments de Formació Professional de la Família Química.
  • Animar els estudiants a comparar els resultats obtinguts en altres centres i establir criteris d’estandardització homologables.

Continguts:
20 de febrer: sessió presencial. Establiment d'objectius i metodologies de treball.
21 de febrer al 17 de març: treball analític als centres de procedència.
18 de març: lliurament dels resultats analítics.
26 de març: sessió presencial. Anàlisi estadístic i discusió dels resultats.

Metodologia:
Metodologia analítica segons normes oficials d'anàlisi d'aigües. 

Certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.
Caldrà assistir a totes les sessions presencials per assolir el 80% de les hores presencials imprescindible i per poder ser avaluat .

Avaluació:
L'avaluació es durà a terme mitjançant el lliurament dels resultats analítics i la discusió dels resultats, a la segona sessió presencial, de totes les persones participants.