Monogràfic. L'aprenentatge globalitzat: continguts i rol docent

Adreçat a: Professorat d'educació primària i secundària
Lloc de realització: Facultat de Traducció i Interpretació. Campus de la UAB (Bellaterra)
Data: de l’1 al 5 de juliol de 2019
Horari: de 15.00 a 20.00 hores
Preu: 90€
Hores certificables: 30 hores (25 hores presencials + 5 de treball autònom corresponents als tallers)
Codi d'activitat per a la inscripció: 4087/1

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Introducció
Els monogràfics són una nova proposta formativa de l’ICE de la UAB pensats per abordar amb aprofundiment qüestions educatives rellevants per als equips educatius que es plantegen la millora constant dels aprenentatges dels estudiants. 

El d’aquest estiu se centra en l’aprenentatge globalitzat i reprèn alguns dels interessos que van sorgir en el marc del Simposi d’Aprenentatge Globalitzat i per Projectes organitzat per l’ICE el mes de novembre de 2018. En concret, plantegem el treball dels aspectes següents, que constitueixen els tres eixos de la formació: 

  1. El concepte i les característiques de l’aprenentatge globalitzat 
  2. La integració dels continguts en les propostes globalitzadores
  3. El rol docent en el treball globalitzat
Amb aquesta proposta pretenem que les persones assistents pugueu aprofundir en els principis pedagògics que sustenten l’aprenentatge globalitzat per tal de fonamentar les decisions que s’han de prendre sobre l’abast i i la manera de plantejar la globalització del coneixement a les aules. També volem mostrar-vos diferents possibilitats de pràctiques docents i de propostes d’aula que faciliten la perspectiva globalitzadora. 

S’hi combinen dos espais formatius diferenciats: els expositius, conduïts per persones expertes en els temes que s’hi tracten, que tenen l’objectiu d’aportar coneixements i de generar reflexió; i els tallers, enfocats a la pràctica docent, des del vessant de la planificació i de l’anàlisi d’experiències d’aula. 

Les persones assistents participareu en tots els espais expositius i fareu 3 tallers, un de cada eix.


Programa de continguts:
Eixos Espai d'exposició Espai de tallers (n'haureu de triar un de cada eix)
Eix 1. Aprenentatge globalitzat Conferència i conversa: Neus Sanmartí 1a. Investiguem per comprendre (primària i secundària)
1b. Projectes globalitzats a primària
1c. Projectes globalitzats a secundària 
1d. Avaluació en el treball globalitzat (primària i secundària) 
Eix 2. Els continguts en el treball globalitzat Conferència: Digna Couso

Taula rodona: Albert Díez, Carme Durán, Jordi Domènech
2a. Aprendre ciències per comprendre el món (primària)
2b. Aprendre ciències per comprendre el món (secundària) 
2c. Llegir i escriure a primària
2d. Llegir i escriure a secundària 
2e. Art i tecnologia (primària i secundària)
Eix 3. El rol docent en el treball globalitzat Conferències: Ester Miquel, Josep Maria Esteve, Màrius Martínez 3a. Comunitat de pràctica reflexiva docent (primària i secundària)
3b. Docència compartida per ampliar l'aprenentatge (primària i secundària) 
3c. Observació entre iguals (primària i secundària)

Els tallers tenen una durada de 5h., distribuïdes en dues sessions de 2,5h.

Distribució horària: 
  Dilluns 1 de juliol  Dimarts 2 de juliol  Dimecres 3 de juliol  Dijous 4 de juliol  Divendres 5 de juliol 
15.00 a 17.30 hores  Eix 1. Aprenentatge
globalitzat


Espai expositiu fins les 18.30h
Eix 1. Aprenentatge
globalitzat


Tallers (primera part)
Eix 2. Continguts en 
l'aprenentatge globalitzat


Espai expositiu
Eix 1. Aprenentatge
globalitzat


Tallers (segona part)
Eix 3. Rol docent en
l'aprenentatge globalitzat


Tallers (segona part)
17.30 a 20.00 hores  Fira d'experiències (*)
(18.30 a 20.00 hores)
Eix 3. Rol docent en
l'aprenentatge globalitzat


Espai expositiu
Eix 3. Rol docent en
l'aprenentatge globalitzat


Tallers (primera part)
Eix 2. Continguts en 
l'aprenentatge globalitzat


Tallers (primera part)
Eix 2. Continguts en 
l'aprenentatge globalitzat


Tallers (segona part)


(*) Horari fira d'experiències
18.30 a 19.00 hores 
Aula 102 Aula 103 Aula 104 Aula 105

Exposició Projecte de Primària

A càrrec de l'Escoleta Bellaterra                    
            
Exposició Projecte de Primària

A càrrec de l'Escola Samuntada de Sabadell
Exposició Projecte de Secundària

A càrrec de l'INS Sant Jordi de Navàs           
Exposició Projecte de Secundària

A càrrec de l'INS Jaume Cabré de Terrassa
19.00 a 19.30 hores  Exposició de pòsters: 
  • INS Mestre Andreu, Sant Joan de les Abadesses
  • INS Copèrnic, Terrassa
  • Fundació Collserola Barcelona, Sant Cugat i Bellaterra
  • INS Cap Norfeu, Roses
  • Escola la Falguera, Vilanova del Vallès
  • Escola Anselm Clavé, Ripollet
19.30 a 20.00 hores  
Aula 102 Aula 103 Aula 104 Aula 105

Exposició Projecte de Primària

A càrrec de l'Escoleta de Bellaterra                    
            
Exposició Projecte de Primària

A càrrec de l'Escola Samuntada de Sabadell
Exposició Projecte de Secundària

A càrrec de l'INS Sant Jordi de Navàs           
Exposició Projecte de Secundària

A càrrec de l'INS Jaume Cabré de Terrassa


Perfils professionals
Per a aquest curs, s'ha sol·licitat al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que s'activi el perfil professional Mètodes (PE15)

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores del monogràfic, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat.
Per demostrar l'assistència heu de signar cada dia al full de control. No s'acceptarà cap justificació posterior de les persones que no hagin complert aquest requisit.