Monogràfic. L'aprenentatge globalitzat: continguts i rol docent

Adreçat a: Professorat d'educació primària i secundària
Lloc de realització: Facultat de Traducció i Interpretació. Campus de la UAB (Bellaterra)
Data: de l’1 al 5 de juliol de 2019
Horari: de 15.00 a 20.00 hores
Preu: 90€
Hores certificables: 30 hores (25 hores presencials + 5 de treball autònom corresponents als tallers)
Codi d'activitat per a la inscripció: 4087/1

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Introducció
Els monogràfics són una nova proposta formativa de l’ICE de la UAB pensats per abordar amb aprofundiment qüestions educatives rellevants per als equips educatius que es plantegen la millora constant dels aprenentatges dels estudiants. 

El d’aquest estiu se centra en l’aprenentatge globalitzat i reprèn alguns dels interessos que van sorgir en el marc del Simposi d’Aprenentatge Globalitzat i per Projectes organitzat per l’ICE el mes de novembre de 2018. En concret, plantegem el treball dels aspectes següents, que constitueixen els tres eixos de la formació: 

  1. El concepte i les característiques de l’aprenentatge globalitzat 
  2. La integració dels continguts en les propostes globalitzadores
  3. El rol docent en el treball globalitzat
Amb aquesta proposta pretenem que les persones assistents pugueu aprofundir en els principis pedagògics que sustenten l’aprenentatge globalitzat per tal de fonamentar les decisions que s’han de prendre sobre l’abast i i la manera de plantejar la globalització del coneixement a les aules. També volem mostrar-vos diferents possibilitats de pràctiques docents i de propostes d’aula que faciliten la perspectiva globalitzadora. 

S’hi combinen dos espais formatius diferenciats: els expositius, conduïts per persones expertes en els temes que s’hi tracten, que tenen l’objectiu d’aportar coneixements i de generar reflexió; i els tallers, enfocats a la pràctica docent, des del vessant de la planificació i de l’anàlisi d’experiències d’aula. 

Les persones assistents participareu en tots els espais expositius i fareu 3 tallers, un de cada eix.


Programa de continguts:
Eixos Espai d'exposició Espai de tallers (n'haureu de triar un de cada eix)
Eix 1. Aprenentatge globalitzat Conferència i conversa: Neus Sanmartí 1a. Investiguem per comprendre (primària i secundària)
1b. Projectes globalitzats a primària
1c. Projectes globalitzats a secundària 
1d. Avaluació en el treball globalitzat (primària i secundària) 
Eix 2. Els continguts en el treball globalitzat Conferència: Digna Couso

Taula rodona: Albert Díez, Carme Durán, Jordi Domènech
2a. Aprendre ciències per comprendre el món (primària)
2b. Aprendre ciències per comprendre el món (secundària) 
2c. Llegir i escriure a primària
2d. Llegir i escriure a secundària 
2e. Art i tecnologia (primària i secundària)
Eix 3. El rol docent en el treball globalitzat Conferències: Ester Miquel, Josep Maria Esteve, Màrius Martínez 3a. Comunitat de pràctica reflexiva docent (primària i secundària)
3b. Docència compartida per ampliar l'aprenentatge (primària i secundària) 
3c. Observació entre iguals (primària i secundària)

Els tallers tenen una durada de 5h., distribuïdes en dues sessions de 2,5h.

Distribució horària: 
  Dilluns 1 de juliol  Dimarts 2 de juliol  Dimecres 3 de juliol  Dijous 4 de juliol  Divendres 5 de juliol 
15.00 a 17.30 hores  Eix 1. Aprenentatge
globalitzat


Espai expositiu fins les 18.30h
Eix 1. Aprenentatge
globalitzat


Tallers (primera part)
Eix 2. Continguts en 
l'aprenentatge globalitzat


Espai expositiu
Eix 1. Aprenentatge
globalitzat


Tallers (segona part)
Eix 3. Rol docent en
l'aprenentatge globalitzat


Tallers (segona part)
17.30 a 20.00 hores  Fira d'experiències (*)
(18.30 a 20.00 hores)
Eix 3. Rol docent en
l'aprenentatge globalitzat


Espai expositiu
Eix 3. Rol docent en
l'aprenentatge globalitzat


Tallers (primera part)
Eix 2. Continguts en 
l'aprenentatge globalitzat


Tallers (primera part)
Eix 2. Continguts en 
l'aprenentatge globalitzat


Tallers (segona part)


(*) Horari fira d'experiències
18.30 a 19.00 hores 
Aula 102 Aula 103 Aula 104 Aula 105

Exposició Projecte de Primària

A càrrec de l'Escoleta Bellaterra                    
            
Exposició Projecte de Primària

A càrrec de l'Escola Samuntada de Sabadell
Exposició Projecte de Secundària

A càrrec de l'INS Sant Jordi de Navàs           
Exposició Projecte de Secundària

A càrrec de l'INS Jaume Cabré de Terrassa
19.00 a 19.30 hores  Exposició de pòsters: 
  • INS Mestre Andreu, Sant Joan de les Abadesses
  • INS Copèrnic, Terrassa
  • Fundació Collserola Barcelona, Sant Cugat i Bellaterra
  • INS Cap Norfeu, Roses
  • Escola la Falguera, Vilanova del Vallès
  • Escola Anselm Clavé, Ripollet
19.30 a 20.00 hores  
Aula 102 Aula 103 Aula 104 Aula 105

Exposició Projecte de Primària

A càrrec de l'Escoleta de Bellaterra                    
            
Exposició Projecte de Primària

A càrrec de l'Escola Samuntada de Sabadell
Exposició Projecte de Secundària

A càrrec de l'INS Sant Jordi de Navàs           
Exposició Projecte de Secundària

A càrrec de l'INS Jaume Cabré de Terrassa


Perfils professionals
Per a aquest curs, s'ha sol·licitat al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que s'activi el perfil professional Mètodes (PE15)

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores del monogràfic, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat.
Per demostrar l'assistència heu de signar cada dia al full de control. No s'acceptarà cap justificació posterior de les persones que no hagin complert aquest requisit.

 

Formadors: Yaiza Casanellas i Albert Díez Vanyo
Adreçat a: docents de primària i secundària
Lloc de realització: aula 102

Investigar per comprendre és una metodologia de treball a l’aula que es fonamenta en la promoció de processos complexos d’indagació entre els alumnes, que trien quins volen fer i amb qui. El nom que rep aquesta manera de treballar en alguns centres és Capses o propostes d’aprenentatge. Les persones investiguem des de l’inici de la nostra vida i aquesta proposta intenta potenciar i aprofitar aquest esperit investigador per contribuir al fet que els infants es facin capaços i competents, tot aprenent conceptes, procediments i valors fonamentals per viure i intervenir a l’entorn.

En aquest taller, procurarem que les persones participants (docents de primària o d’ESO) coneguin l’experiència Investiguem per Comprendre en funcionament a diverses escoles, els seus principis bàsics i alguns exemples concrets. També proposarem  que s’iniciïn en el disseny d’indagacions d’aquestes característiques. Finalment, tractarem sobre de les possibilitats d’organització i d’implementació d’aquest projecte en diferents tipologies de centres.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadores: Carme Oriol i Glòria Pernas
Adreçat a: docents de primària
Lloc de realització: aula 103

En aquest taller pretenem reflexionar sobre alguns aspectes que poden afavorir que els projectes esdevinguin recorreguts d'investigació on es construeix coneixement. Sabem que treballar sota la perspectiva del treball per projectes és quelcom complex que no es pot fragmentar o simplificar en forma de passos ni de receptes. És un procés que cal viure i experimentar.

Partirem del tipus de preguntes que impulsen recorreguts de recerca i processos d'aprenentatge rics i rellevants. Ens submergirem  puntualment en un procés d'indagació, en un desafiament per poder experimentar i analitzar conjuntament quins aspectes són claus a l'hora de construir coneixement compartit. Ens plantegem activar la nostra imaginació pedagògica. Es tractarà de pensar col·laborativament a partir de situacions reals d'aules de primària per tal de preveure i imaginar quina seria la intervenció més adequada en cada cas.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadores: Anna Casals i Meritxell Monteys
Adreçat a: docents de secundària 
Lloc de realització: aula 104

En aquest taller tractarem alguns aspectes de la metodologia dels projectes, en la qual els estudiants guanyen en coneixements i habilitats treballant per investigar i respondre preguntes, problemes o reptes autèntics, motivadors i complexos durant un període de temps determinat, sovint força extens. 

En la primera sessió observarem diferents projectes per analitzar-ne l’estructura i els elements que els componen. A partir de models de narració discutirem la coherència del disseny del projecte. En la segona part, reflexionarem sobre quins contextos i quines tasques finals d’un projecte són els més favorables per a l'aprenentatge. Conjuntament n’analitzarem diversos exemples i en deduirem les qualitats. A continuació, dissenyarem un context i un producte en equips i l’avaluarem conjuntament per millorar-lo. 

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadores: Victoria Ibàñez i Mercè Mas
Adreçat a: docents de primària i de secundària 
Lloc de realització: aula 105

"...i per què ha desaparegut el 6 de les notes dels informes? On és la diferència entre un notable i  un assoliment notable? Per què he de canviar l'avaluació? No passa perquè no s'ha esforçat i no ha lliurat el dossier a temps. Hi ha continguts que cal memoritzar encara que es treballi per projectes o treball globalitzat! Ara s'han de fer rúbriques per a tot? Jo passo!" 

Alguns d'aquests comentaris formen part del dia a dia dels centres. En aquest taller us proposem debat i accions sobre aquests aspectes que ens interpel·len. Quina és la finalitat que hi ha darrera d'aquests enfocaments? Qui hi ha de participar i com? Quines eines ens poden servir per indagar-hi? 

A través de diferents dinàmiques, qüestionarem el sentit de l'avaluació: per què i per a qui ha de servir l'avaluació entesa com a "formativa", és a dir, al servei de l'aprenentatge i no tant de la qualificació. En una segona fase es donaran a conèixer diferents eines de l'avaluació formativa i es dissenyarà amb els assistents alguna base d'orientació, i s’explicitaran criteris d'avaluació, de realització i gradació per tal d'arribar a la rúbrica, entesa com a eina d'autoavaluació.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadors: Albert Díez Vanyo
Adreçat a: docents de primària
Lloc de realització: aula 004

Aquest taller va dirigit als mestres interessants en l’aprenentatge de les ciències en el marc de l’aprenentatge globalitzat, dels projectes, dels espais, dels tallers, entre d’altres.

La ciència implica mirar el món d’una manera determinada que ajuda a comprendre’l millor. Cal ajudar l’alumnat a connectar la ciència amb problemes del món socialment rellevants per tal que puguin prendre decisions fonamentades tot adquirint esperit crític. Per assolir aquest objectiu, cal aprendre les grans idees de la ciència (models), de manera indagativa, fomentant l’argumentació i la presa de decisions.

Al taller discutirem quines són les grans idees científiques que hem de garantir que s’aprenguin a primària i com fer-ho de manera competencial, independentment de l’organització dels aprenentatges a cada centre. Farem petites indagacions i analitzarem alguns exemples des d’aquesta mirada. També discutirem com realitzar activitats que fomentin el pensament crític.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadores: Begonya Oliveras i Mònica Suïls
Adreçat a: docents de secundària
Lloc de realització: Aula 102

Aquest taller va dirigit a docents de qualsevol àrea de coneixement interessats a treballar projectes globalitzats o d’àmbit.

La ciència implica mirar el món d’una manera determinada que ajuda a comprendre’l millor. Cal ajudar l’alumnat a connectar la ciència amb problemes del món socialment rellevants per tal que puguin prendre decisions fonamentades tot adquirint esperit crític. Per assolir aquest objectiu, cal aprendre les grans idees de la ciència (models), de manera indagativa, tot  fomentant l’argumentació i la presa de decisions.

Al taller discutirem què implica ensenyar i aprendre ciències ( i per tant, quins són els grans models a construir), i com fer-ho de manera competencial. Farem petites indagacions i analitzarem un projecte interdisciplinari des d’aquesta  mirada de ciència competencial. També discutirem com realitzar activitats que fomentin el pensament crític.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadores: membres dels equips de l’ICE especialistes en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, coordinats per: Montserrat Fons, Maria Rosa Gil i Juli Palou
Adreçat a: docents de primària
Lloc de realització: aula 103

El taller proposa una actualització dels principis bàsics de l'ensenyament i aprenentatge de la llengua en el context educatiu actual de globalització dels aprenentatges.

Augmentar la competència comunicativa implica saber com expressar-se en cada situació concreta, saber comprendre i interpretar missatges de tot tipus, incloent la cerca i la transformació de la informació. Per això, cal acompanyar els estudiants en aquests aprenentatges i dissenyar pràctiques contextualitzades i funcionals que tinguin en compte els processos d'escriptura, les estratègies de lectura i la reflexió sobre la llengua. 

El taller es desenvoluparà a través de l'anàlisi de pràctiques d'aula, de les quals se n’extrauran els principis que regeixen l’aprenentatge de la llengua, i es proposarà la transformació i elaboració d’activitats inserides en situacions d'interrelació d'aprenentatges.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadores: Rosalía Delgado, Mireia Manresa, M. Teresa Verdaguer
Adreçat a: docents de secundària
Lloc de realització: aula 104

Aquest taller va dirigit a professorat de qualsevol àrea de coneixement interessat a conèixer els principis bàsics de l'ensenyament i aprenentatge de la llengua en el context educatiu actual de globalització dels aprenentatges.

Augmentar la competència comunicativa implica saber com expressar-se en cada situació concreta, saber comprendre i interpretar missatges de tot tipus, incloent la cerca i la transformació de la informació. Per això, cal acompanyar els estudiants en aquests aprenentatges i dissenyar pràctiques contextualitzades i funcionals que tinguin en compte els processos d'escriptura, les estratègies de lectura i la reflexió sobre la llengua. 

El taller es desenvoluparà a través de l'anàlisi de pràctiques d'aula, de les quals se n’extrauran els principis que regeixen l’aprenentatge de la llengua, i es proposarà la transformació i elaboració d’activitats inserides en situacions d'interrelació d'aprenentatges.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadors: primer dia: Jordi Regalés i Ester Forné; segon dia: Josep Ferrandis, Joan Guillén i Ester Forné
Destinataris: docents de primària i de secundària
Lloc de realització: aula 105
 
El taller partirà d’un cas concret per mostrar les possibilitats de la convivència de l’art amb altres àmbits. Incidirà en els processos creatius a partir d’artistes contemporanis i tècniques artístiques que impliquen la tecnologia, com ara fer hologrames amb dispositius mòbils, projectar en diferents suports i fer "mappings", tot culminant en una instal·lació interactiva.

En la formació hi participaran diferents especialistes, la qual cosa facilitarà que hi hagi aprenentatges en ambdós àmbits.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadores: Angela Carretero i Lídia Vilaseca 
Adreçat a: docents de primària i de secundària
Lloc de realització: aula 102

Quines necessitats de formació tenen els docents? Què significa desenvolupament professional? Què ofereixen les modalitats de formació docent basades en les comunitats de pràctica? Què és un cicle reflexiu?  En aquest taller parlarem d’ experiències de formació col·lectiva que parteixen de la pròpia experiència dels docents. 

Experimentarem el pas per un cicle-reflexiu per tal de trobar alternatives realistes de millora professional,  portar-les a la pràctica i avaluar-les i veurem com funciona un model de formació basat en les comunitats de pràctica en un centre educatiu on s’està implementant des de fa cinc anys i com aquest tipus de formació és una oportunitat per fomentar i millorar la relació entre el professorat del centre.  Aquest tipus de formació es basa en les comunitats de pràctica de Wenger (2001) i el van desenvolupar Esteve i Carandell (2011) en el context de formació de professorat de primària i de secundària (Departament d’Ensenyament). 

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadores: Maria Alba Casellas Puig i Gemma Roset Morera 
Adreçat a: docents de primària i de secundària
Lloc de realització: aula 103

En les aules on es treballa amb metodologies que parteixen d’enfocaments globalitzats, la codocència és una bona manera d’atendre les diverses situacions d’aprenentatge que s’hi generen. A partir de l’anàlisi de vídeos de situacions diferents de docència compartida, en el taller es tractarà sobre les característiques d’aquesta modalitat d’ensenyament així com dels diferents models existents segons el rol que hi poden tenir els docents que hi participen. També es dissenyaran estratègies per poder-ne analitzar els efectes que té la codocència per a l’aprenentatge. 

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1 

Formadors: Marta Simón, Gabriel Chancel i Roser Pericon
Adreçat a: docents de primària i de secundària
Lloc de realització: aula 104

L’observació entre iguals és una proposta formativa per dinamitzar la tasca docent i per afavorir l’intercanvi d’experiències. Si bé és cert que hi ha molts tipus de metodologies d’aula i molta diversitat en els models i rols docents, observar-nos els uns als altres ens permet aprendre i reflexionar sobre la pròpia pràctica, compartir punts vista, explicitar altres formes de fer, etc.

En aquest taller, procurarem donar pautes per tal d’estructurar una observació entre companys amb l’objectiu de generar espais en els quals els docents puguin tenir feedback dels seus iguals com una eina més de reflexió personal i que permeti fer més permeables les parets de les aules.

Aquest curs pertany a l'oferta del 2018-2019. Si voleu consultar l'oferta corresponent al curs actual aneu a aquesta pàgina.
Recordeu que el codi del monogràfic és: 4087/1