Converteix al teu alumnat en comunicadors científics: arts escèniques per aprendre i reflexionar sobre ciència amb Big Van.

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària i de cicles formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: de l'1 al 5 de juliol del 2019.      
Horari: de 10 a 14h.
Lloc de realització: Campus de la UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Professorat: Helena González i Oriol Marimon, de l'Asociació de Comunicació Científica Big Van.
Preu: 80€
Codi curs: 4095/1           
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Instruccions i accés al formulari de matrícula

Presentació:
Una manera excel·lent d'aconseguir que l'alumnat aprengui sobre ciència i tecnologia és fer que siguin ells mateixos els qui comuniquin aquest contingut als seus companys i companyes. Si, a més a més, aconseguim que "vulguin" explicar aquests conceptes, l'aprenentatge es converteix en diversió.

En aquest curs coneixerem el "Protocol PERFORM", un conjunt d'activitats participatives que permeten al professorat fer que el seu alumnat treballi un contingut científic de manera crítica, raonada, ètica i amb dimensió de gènere, per convertir-lo en un autèntic monòleg científic que representaran davant dels seus companys de classe. Es tracta d'una sèrie d'eines pedagògiques eficaces per ensenyar no tan sols ciència, sinó també llengua i literatura, de manera divertida i engrescadora per a l'alumnat. I és que el teatre ha estat utilitzat en innumerables ocasions com a recurs educatiu, ja que integra les dimensions racional i emocional dins del procés d'aprenentatge. En aquest sentit, el projecte europeu PERFORM revoluciona l'ensenyament de les disciplines STEM (Science, Tecnologi, Engineering and Mathematics) utilitzant les arts escèniques per a reflexionar sobre la dimensió més humana de la ciència i els valors de la Investigació i Innovació Responsables, que inclouen les implicacions ètiques del procés de recerca, els estereotips relacionats amb la ciència (tant positius com negatius) o les barreres a les quals s'enfronten les noies a l'hora de triar una carrera STEM, entre d'altres.

En aquest curs treballarem amb eines pròpies de les arts escèniques i la comunicació oral de la ciència per a fer més enriquidores les classes amb l'alumnat. Durant el procés discutirem els grans reptes als quals s'enfronta la ciència del segle XXI, explorarem les sortides laborals relacionades amb les carreres STEM, aprendrem a com transmetre a l'alumnat el procés de construcció de la ciència i el mètode científic i analitzarem les pseudociències amb un esperit crític i reflexiu. Mitjançant tallers participatius, el professorat assistent a aquest curs crearà petites peces teatrals centrades en temàtiques relacionades amb la ciència i la seva dimensió més humana. D'aquesta forma, a més de millorar les capacitats del professorat pel que fa a la comunicació oral, s'interioritzaran les eines per a poder-les aplicar a l'aula i fer que en un futur el seu alumnat generi monòlegs científics.

Objectius:
Que les persones assistents al curs...

  • Millorin les seves capacitats per a la comunicació oral de la ciència i la tecnologia.
  • Coneguin les activitats participatives que els permetran fer que el seu alumnat aprengui ciència a través de les arts escèniques, la llengua i la literatura.
  • Desenvolupin les capacitats necessàries per dissenyar les seves pròpies activitats participatives per ensenyar ciència i tecnologia.

Continguts:

  • Millorar les capacitats per a la creació d'històries que permeten explicar la ciència de forma entenedora i engrescadora per a l'alumnat de secundària.
  • Incorporar metodologies pedagògiques per al disseny i implementació d'activitats participatives basades en les arts escèniques eficaces per ensenyar ciència de forma divertida, amb esperit crític, incloent-hi els valors relacionats amb la recerca responsable i des d'una perspectiva de gènere.
  • Generar competències basades en les arts escèniques que permetin una millora en l'àmbit de l'expressió oral i corporal dels assistents al curs, com ara el control de la mirada, la veu, la presència escènica o el llenguatge corporal.
  • Apropar-se a la informació científica (i pseudocientífica) que apareix en els mitjans de comunicació i a internet des d'un esperit crític. Conèixer el mètode científic i explorar fórmules per explicar-lo a classe. Conèixer qüestions ètiques relacionades amb el procés de recerca. Reflexionar sobre els estereotips de gènere a la ciència.

Metodologia:
Les persones assistents al curs experimentaran el procés creatiu de construcció d’un monòleg científic que tracti sobre temàtiques relacionades amb la ciència, la tecnologia o les matemàtiques. Es donaran les eines necessàries per a que el procés pugui ser replicat a l’aula amb alumnat de secundària.

Observacions:
Aprenentatge i reflexió sobre els valors de la Recerca Oberta i Responsable mitjançant tallers participatius en els que utilitzarem eines de la educació no formal i les arts escèniques com la narració oral, la improvisació i la posada en escena.

Les persones inscrites hauran de portar un dispositiu per poder realitzar cerques per internet (portàtil, tauleta o mòbil), quadern i bolígraf i roba còmoda.

Avaluació i certificació: 
En aquest curs l'avaluació es durà a terme en base a la participació, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. També observarem críticament el rendiment final.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat.
Per demostrar l'assistència heu de signar cada dia al full de control. No s'acceptarà cap justificació posterior de les persones que no hagin complert aquest requisit.

Instruccions i accés al formulari de matrícula