Colloquia Latina V

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat d'educació secundària i persones amb rudiments de llatí que vulguin millorar les seves competències d’intel·lecció de la llengua i de comunicació en llatí.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 9.30 a 13.30h. 
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona.  
Professorat: Cándida Ferrero Hernández, professora agregada de filologia llatina al Departament de Ciències de l'Antiguitat i Edat Mitjana de la UABAntonio Javier Ortiz Cano, professor de llatí a l’Institut Arraona de Sabadell; Daniel Ramon Garcia, docent a l’Institut Ramon Casas de Palau-Solità i Plegamans i professor associat al Departament de Ciències de l'Antiguitat i Edat MitjanaRamon Torné Teixidó, professor de llatí a l'Institut Ferran Casablancas de Sabadell.
Preu: 80€
Codi curs: 30070          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Formulari d'inscripció

Presentació:
El curs que proposem, enguany en la seva cinquena edició, intenta anar més enllà dels postulats tradicionals d’aproximació a la llengua llatina des del vessant estrictament gramatical, que redueix el coneixement de la llengua a l’exercici d’anàlisi i traducció. Mitjançant metodologies actives i vetllant per una adequada progressió en el nivell dels textos, la llengua llatina es pot ensenyar i aprendre talment com ho fem amb les llengües modernes. Colloquia latina V vol facilitar eines i materials a fi que el participant parli, escolti, escrigui i llegeixi en llatí. Una persona que entén una conversa en llatí i és capaç de parlar, encara que sigui de forma senzilla en aquesta llengua, acaba entenent millor els textos llatins. Presentem un curs d'immersió, en què tota la docència es durà a terme en llatí i es motivarà els participants perquè l’utilitzin com a llengua vehicular.

Objectius:

  • Millorar la comprensió i la producció especialment oral però també escrita.
  • Fornir eines i materials per a la docència de la llengua llatina impartida en llatí.

Continguts:
Textos llatins de diverses èpoques de la llatinitat: romana, medieval, renaixentista.

Metodologia:
Comunicativa, tot cercant la interacció dels participants al voltant de textos llatins i imatges relacionades. Després d'una motivació inicial (un tema, un text o imatges d'art), es fan la lectura, comentaris diversos, paràfrasis, exercicis d'imitació, de resposta, descripcions d'obres d'art, etc. Hom posarà èmfasi en les paraules i expressions més útils i productives. Es proposaran, així mateix, variants sobre aquest esquema per tal que les possibilitats i la dinàmica comunicativa en llatí passi per diferents modalitats.

Observacions: 
Aquest curs recull l’experiència del curs d’estiu dels darrers quatre anys, que sota el títol ‘Colloquia Latina’, havia sorgit de l’experimentació amb la pedagogia activa i comunicativa emprada al si del Circulus Latinus Barcinonensis.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs, es tindran en compte la participació, reflexió, producció i propostes d’aplicació a l’aula dels continguts treballats per part dels assistents.


Formulari d'inscripció