Nova versió del Codi de Bones Pràctiques en la Recerca de la Universitat

Codi de bones pràctiques en la recerca

La UAB ha publicat la versió revisada del Codi de Bones Pràctiques en la Recerca (CBPR). Publicada digitalment en català, castellà i anglès, pretén ser una eina per continuar desenvolupant la recerca i la transferència a la Universitat amb els estàndards ètics més exigents.

19/04/2021

El CBPR és un instrument col·lectiu d’autoregulació i constitueix un conjunt de pautes d’actuació, recomanacions i compromisos sobre la realització de les activitats de recerca. La seva força prové del fet que inclou preceptes legals, però també de l’acceptació voluntària que en fan totes aquelles persones implicades en la recerca, especialment les que es dediquen a la investigació. Aquesta acceptació fa que allò que hi figura sigui el que les persones investigadores de reconegut prestigi consideren que és adequat pel que fa a les actituds, el comportament i el compromís ètic que la recerca d’alt nivell mereix.

Aquest nou codi substitueix l’anterior (amb quasi 10 anys d’antiguitat) per donar resposta als nous reptes que afronta la societat, com ara la digitalització, la protecció de dades personals i els nous requeriments de les publicacions científiques, entre d’altres. El CBPR dedica apartats en relació amb el personal en formació, els seus drets i obligacions i recomana bones pràctiques científiques en cada cas.