Formació Presencial

Introducció

El CBS-UAB, com a impulsor d'activitats formatives i d'informació relatives a la bioseguretat, ofereix al personal de la nostra universitat cursos presencials en matèria de bioseguretat.

D'acord a les recomanacions de caràcter preventiu previstes enfront la COVID-19, la formació presencial queda suspesa fins a nou avís.

Programació de cursos presencials
Curs Data Horari
Introducció a la bioseguretat

07.05.2021

29.10.2021

10 a 13h

Ús i manteniment de cabines de seguretat biològica

(3h teoria + 1h taller pràctic)

14.05.2021

05.11.2021

10 a 13h
Gestió de residus especials a les instal·lacions de recerca i de docència

21.05.2021

12.11.2021

9.30 a 13.30h
Transport i enviament de materials biològics

28.05.2021

19.11.2021

10 a 13h
Bioseguretat amb línies cel·lulars i vectors virals

16.07.2021

26.11.2021

10 a 13h

Inscriu-te a un curs