Personal UAB Personal d'administració i serveis

Serveis: Formació

Formació

A continuació es detallen els serveis que ofereix la Unitat de Formació de l’Àrea de PAS:

Disseny, planificació, execució i avaluació del pla de formació
A partir de les necessitats formatives que ens fan arribar els responsables dels centres, àrees, oficines, serveis del PAS de la UAB, elaborem el pla de formació anual. Aquest pla inclou accions formatives (tallers, seminaris, jornades, sessions d’informació, cursos, etc.), organitzades per la Unitat de Formació i impartides al campus, i accions gestionades per la Unitat de Formació però impartides per altres centres externs.

Dins del Pla de Formació hi trobareu:

  • Programació permanent d’accions sol·licitables sempre: majoritàriament cursos en modalitat virtual de l’àmbit de la prevenció. Més informació
  • Programació: és l’oferta formativa més general que es publica en bloc dos cops l'any, és a dir, tota la formació que es durà a terme durant els mesos següents, que es pot sol·licitar en un període determinat previ. Informem de la publicació de les ofertes mitjançant un correu electrònic dirigit a tot el PAS i una notícia a la intranet. Inclou accions d’ofimàtica, gestió administrativa, idiomes, prevenció, qualitat, etc. Més informació
  • Programació a mida a petició dels serveis: és l’oferta formativa específica dirigida a assolir objectius i necessitats específiques dels centres.
La nostra oferta formativa està adreçada majoritàriament al PAS. El personal acadèmic té accés a la formació en habilitats instrumentals, prevenció i seguretat (ofimàtica, qualitat, prevenció de riscos laborals i seguretat als laboratoris).

Ajuts per a l’aprenentatge d’idiomes
La Unitat de Formació gestiona els ajuts per a la matrícula de cursos reglats d’idiomes estrangers recollits en la normativa de Política de formació en idiomes estrangers.
Més informació

Fitxa de formació i emissió de certificats
Conté tots els cursos gestionats per la Unitat de Formació en els quals s’ha participat i té validesa interna. Es pot consultar i imprimir des de la intranet tantes vegades com es vulgui. L’actualització es du a terme des de la Unitat de Formació.
Si necessiteu un certificat per a una entitat externa cal que el demaneu a la Unitat de Formació.
Més informació

Currículum formatiu
Teniu a la vostra disposició un apartat que us permet incloure tota la formació que  hàgiu fet a través de la Unitat de Formació. Per exemple, titulació universitària, d’idiomes, de batxillerat, cursos, congressos, jornades, etc.
El podeu consultar i imprimir des de la intranet tantes vegades com vulgueu. L’actualització l’ha de fer el mateix usuari a través de la intranet i fer-nos arribar la còpia compulsada del certificat per a la posterior validació per part de la Unitat de Formació. Si la informació està validada, la Unitat de Selecció no us demanarà els certificats en futurs processos de selecció.
Més informació

Altres serveis
Atenció a l’usuari per a qualsevol dubte relacionat amb la formació oferta, processos, circuits, avaluació, estat de la vostra sol·licitud.
No us perdeu els apartats de la intranet (Formació) on podreu consultar l’estat de les vostres sol·licituds, criteris d’accés a la formació, normatives, memòries, etc.