Protocol contra l'assetjament a la FM

Protocol Festa Major UAB

El Protocol d'abordament i intervenció contra les agressions sexistes a la Festa Major de la UAB s’elabora el 2016 per tal d’oferir al Servei de Seguretat de la universitat pautes per intervenir en casos d’agressions sexistes a la Festa Major de la UAB. El document ha estat elaborat per l’Observatori i ha comptat amb la col·laboració de Dinamització Comunitària, de la Unitat en Psicogènere i de persones i col·lectius compromesos. Pren com a punt de referència els protocols de les festes majors dels barris de Barcelona: Poble-sec i Gràcia; i del de la ciutat de Sabadell


L’ambient de Festa Major no pot servir de pretext per a actituds sexistes i violentes. És important que tota la comunitat universitària estigui conscienciada i pugui reconèixer comportaments sexistes. Mirades lascives, bromes sexistes, insults, humiliacions, tocaments no desitjats, insistència, assetjament i gelosia són els indicadors d’actituds sexistes i es recullen tant en el protocol com en la campanya que acompanya aquest instrument.

Per a l’aplicació del protocol, es realitzen actuacions de formació adreçades als cossos de seguretat i als regidors dels escenaris. Igualment, l’Observatori també s’ha coordinat amb les paradetes d’estudiants i col·lectius per tal que previnguin situacions sexistes mitjançant l’organització d’activitats que no promoguin el sexisme, l’establiment de torns igualitaris entre els participants de la paradeta i l’observació davant possibles actituds sexistes.
 
PAUTES PER LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I
LTGBI-FÒBIQUES ALS ENTORNS VIRTUALS DE LA FMUAB