FAS > Fas > Treball en xarxa > Filosofia

Creiem fermament en les sinergies com a una oportunitat per ...

-Coordinar accions i rendibilitzar recursos
-Compartir aprenentatges i enriquir-nos a partir de la diversitat
-Donar respostes més eficaces davant de realitats complexes
-Tenir més capacitat d’incidència política i de sensibilització

Fomentem l’intercanvi d’informació i treballem per enfortir els llaços de col·laboració amb institucions de l’entorn universitari amb sensibilitats similars. També establim lligams de relació i intercanvi amb entitats que treballen per la transformació social i, finalment, amb col·lectius d’estudiants de la UAB.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats