FAS > Fas > Qui som > Presentació

La Fundació Autònoma Solidària som una entitat sense ànim de lucre creada el 1999 que col·labora en l’aplicació de les polítiques socials, de solidaritat, de cooperació per al desenvolupament i d’igualtat d’oportunitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Volem una universitat que ofereixi als estudiants una educació integral, que se’ls formi no només com a professionals sinó també com a ciutadans compromesos i responsables. En aquest sentit, promovem la participació en accions de voluntariat i de servei a la comunitat i en activitats formatives orientades a fomentar la capacitat d’anàlisi i reflexió sobre les situacions de desigualtat. Treballem per a col·lectius en risc d’exclusió, persones amb discapacitat, persones internes en centres penitenciaris i en centres educatius de menors, ingressades en centres sanitaris i immigrades.

Els objectius que ens guien són:
-Contribuir a satisfer les necessitats educatives especials i aconseguir la integració plena dels col·lectius que no tenen garantida la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació superior, especialment de les persones amb discapacitat, promovent la implicació de la universitat i dels seus membres.
-Contribuir a la formació humana global dels estudiants en els valors de solidaritat, tolerància, convivència, llibertat i justícia.
-Canalitzar i promocionar les iniciatives de voluntariat i solidaritat activa de la comunitat universitària.
-Actuar com a punt de connexió entre la UAB i la societat en temes d’acció social, coordinant-nos i col·laborant amb entitats i institucions de voluntariat i d’intervenció social que tenen objectius comuns.

Els nostres valors
La nostra actuació es basa en uns valors cívics que inspiren el compromís, la responsabilitat, la igualtat de totes les persones i els seus drets i l'acció davant de les situacions d’injustícia i desigualtat social. La Fundació Autònoma Solidària s'ha compromès amb la comunitat universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona a canalitzar el seu compromís social, i vol fer-ho de forma eficient i amb qualitat, transparència i equitat.

Vols ser part d’aquest projecte? La FAS està oberta perquè us apropeu a conèixer-la, us volem explicar millor com concretem els nostres objectius.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats