FAS > Fas > Qui som > Patronat

El Patronat, el màxim òrgan de la Fundació, entre d'altres, contribueix a promocionar l'organització, vetlla perquè se'n compleixin els seus objectius, en marca les polítiques generals i n'aprova els pressupostos i els comptes.

Actualment està compost per les persones següents:

-Carlos Eliseo Sánchez Lancis (vicerector de Relacions Institucionals i Cultura) - President

-Sònia Hernàndez Tejada (membre del Consell Social) - Vocal

-Montserrat Balagueró (adjunta a la Gerència per a la FUAB) - Vocal

-Xavier Such (professor de la Facultat de Veterinària) - Vocal

-Daniel Furlan (representant del Consell Social) - Vocal

-Joan Botella (degà de la Facultat de Ciències Polítques i de Sociologia) - Vocal

-Elvira Vila (representant de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès)- Vocal

La secretària del patronat és M. Rosa Català (directora jurídica de la Fundació UAB) i el vicesecretari Jordi Prat, director de la FAS.

 


A la filera esquerra: Carlos Eliseo Sánchez, Jordi Prat, Maria Rosa Català i Daniel Furlan.
A la filera dreta: Sònia Hernández, Joan Botella i Montserrat Balagueró.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats