FAS > Fas > Portal de transparència > Sol·licitud d'accés a informació pública

Per a sol·licitar accés a la informació pública de la FAS podeu fer:

Tramitació presencial
 
Empleneu el formulari de sol·licitud d’accés a la informació:
- Escriviu únicament amb ordinador o amb bolígraf, en lletres majúscules o de tipus impremta.
- Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
- És important que indiqueu el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què desitgeu tenir accés a la informació.

-Formulari dret accés informació FAS 

Imprimiu el formulari, el signeu i el presenteu al Registre General de la Fundació UAB: Edifici Blanc, 1ª planta, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
 
© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats