FAS > Fas > Portal de transparŔncia > Mem˛ries

La memòria d'activitats de la Fundació Autònoma Solidària és un document que es publica anualment per fer balanç de les activitats dutes a terme des de cada una de les àrees i programes de l'entitat.

A partir de l'exposició de les dades més rellevants del curs, la memòria és una fotografia que permet conèixer amb profunditat el treball dut a terme i a la vegada rendir comptes a totes les persones i ens que han col·laborat amb la FAS.

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats