FAS > Fas > Finançament > Finançadors

La Universitat Autònoma de Barcelona contribueix anualment al finançament de la Fundació Autònoma Solidària. La Universitat també ens deriva la gestió del seu Fons de Solidaritat de la UAB, compost per ingressos propis de la Universitat, per donacions del professorat i del personal d'administració i serveis i per les aportacions que fan els estudiants a l'hora de matricular-se. El Consell Social també ha aportat recursos per a desenvolupar alguns dels nostres programes.

A més, la Fundació Autònoma Solidària compta amb el suport de diferents agents que confien en la nostra tasca:

Administració pública:
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Sabadell
Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD)
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya:
    - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

  • Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
  • Direcció General d'Igualtat
  • Direcció General de Joventut           
  • Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona

    - Departament de Justícia
    - Departament de Salut
Govern espanyol: 
    - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

  • Instituto de la Juventud (Programa Erasmus+)

Empreses, entitats privades i obres socials:
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
Fundació La Caixa
Fundació Caixa d'Enginyers
Inèdit Innovació SL

 

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats