FAS > Fas > Finançament > Els comptes clars

La FAS disposa actualment del suport actiu d’administracions públiques, entitats privades i empreses.

La Universitat Autònoma de Barcelona també contribueix al finançament de l’entitat amb una subvenció anual i la cessió d’espais i d’equipament.

Per assegurar la transparència i la bona gestió dels recursos, la Fundació Autònoma Solidària ha sotmès els seus comptes a una auditoria externa duta a terme per Blázquez, Planas i Associats, S.L.

Gràfic de la distribució d'ingressos i despeses de l'any 2015:


 

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats