A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet CampusVirtualHome Campus Virtual Facebook Escola Enginyeria Facebook Twitter Escola Enginyeria Twitter You Tube Escola Enginyeria YouTube Facebook Escola Enginyeria LinkedIn
 L'ESCOLA    ESTUDIS    FUTURS ALUMNES    INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA    EMPRESES  
 Home Escola d'Enginyeria  Estudis  Sistema garantia interna de qualitat  
L'Escola d'Enginyeria parteix del supòsit que la qualitat és un aspecte estratègic per a la millora continua en el desenvolupament de les seves  tasques.  El caire holístic de la qualitat ha d'impregnar el conjunt d'activitats de l'Escola i en aquest sentit s'alinea amb la "política de qualitat de la UAB" impulsada per l'equip de Govern.


La implementació de processos que tenen com a eix central la qualitat suposa la consideració d'una realitat dinàmica, on les persones es valoritzen com a factor humà i en la que l''organització treballa en la cerca de respostes més adequades   a les necessitats formatives i realitats individuals i socials.


PROCESSOS DEL SGIQ DE L'ESCOLA D'ENGINYERIA

❱ Processos estratègics ❱ Processos claus ❱ Processos de suport
 
 
Inici
2019 Universitat Autònoma de Barcelona