Qualitat docent

Certificació i avaluació

FDES Certificació

L’acreditació FDES s’obté en superar totes les activitats del programa i aconseguir l’avaluació favorable de la carpeta docent. Per sol·licitar el certificat del Programa cal que ompliu el següent e-formulari

Un cop verificat l'assoliment dels requeriments, s'enviarà a la vostra adreça de correu electrònic amb justificant de recepció, el certificat signat digitalment.

La certificació del FDES té el reconeixement oficial de la UAB i equival a 7 ECTS.