Qualitat docent

Carpeta docent

Després d'haver realitzat els cursos i tallers (i obtenir el certificat d'assistència corresponent) s’ha d’elaborar i defensar la Carpeta Docent.

La Carpeta Docent compleix bàsicament tres objectius:

  • Desenvolupar actituds reflexives envers la pròpia pràctica docent
  • Propiciar actituds favorables a treballar en equip com instrument de millora
  • Garantir l’avaluació del propi ensenyament.

L’OQD organitza un curs interuniversitari que té com a finalitat assessorar-vos i tutoritzar-vos durant el procés d’elaboració de la vostra carpeta docent.

El pla de treball del taller s’estructura a partir de tres sessions presencials (introducció, seguiments i cloenda) i un seguit de lliuraments dels apartats de la carpeta docent.

s'informarà sobre els període d’inscripció i les dates de les sessions presencials i dels lliuraments.