Qualitat docent

Avaluació

Avaluació de l'oferta formativa:

Amb l'objectiu de millorar constantment el Pla de Formació, es fa una avaluació de cada activitat formativa (cursos, tallers, jornades) mitjançant una enquesta que es fa tant als participants com al professorat que la realitza.  En les enquestes  s'avalua el nivell de satisfacció de les activitats en relació als aspectes tècnics, metodològics i de contingut fent èmfasi en la utilitat d'allò que s'ha après per millorar la tasca docent.