CEHIC

Estudis

Màster

Classe màster


El màster en Història de la ciència: Ciència, història i societat (UAB-UB) explora la dimensió social i històrica de la ciència, la tecnologia i la medicina. S’hi analitzen exemples de disciplines i períodes diferents, des dels orígens de la matemàtica fins a la biologia molecular. El màster planteja qüestions rellevants sobre l’evolució de la ciència: Com es produeix el coneixement científic? Com es legitima socialment? Quina relació hi ha entre la ciència i la tecnologia, i entre les diferents ciències? El màster dóna als alumnes perspectiva sobre aquestes qüestions, i els prepara per dedicar-se a la recerca històrica o la comunicació científica.

*Programa de seminaris per aquest curs 2020-2021.

*Coordinador del màster

*Treballs de fi de màster

Estructura del pla d'estudis
Codi Mòduls obligatoris Crèdits Semestre
42279 M1 La ciència en la història 15 1
42280 M2 Grans temes en història de la ciència 15 1
42281 M3 Cultura material, patrimoni i comunicació científica 15 1
42737 M4 Pràctiques externes 9 2
42736 M5 Metodologia de la recerca 9 2
42735 M9 Treball de fi de màster 6 2
 
Codi Mòduls optatius Crèdits Semestre
42284 M6 Els orígens de la ciència moderna 15 2
42285 M7 Individu, salut i societat: Ciències i biopoders 15 2
42286 M8 De Frankenstein a Einstein: ciència i societat contemporànies 15 2

 

 

 

Informació complementària

Enllaços relacionats