Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Procediments d'admissió: coordinadors dels programes de doctorat

Aspectes importants de la Preinscripció 2020/21

Accés 1 coordinadors proposta resolució

Accés 2 coordinadors Sigma validar

Informar complements de formació