Màster en Nanociència i Nanotecnologia Avançades


El màster que es presenta i tenint en compte la seva temàtica està dirigit a diferents perfils d'estudiants: el candidat ideal prové d'un grau en Nanociència i Nanotecnologia (N + N), encara que també s'oferiran continguts d'interès per a estudiants de llicenciatures i graus del àmbit de ciències (bàsicament físics, químics, geòlegs i bioquímics o biotecnòlegs), com d'enginyeries (electrònica, industrials, química, materials, ....) que vulguin especialitzar-se en l'àmbit de la N + N; sempre tenint en compte les assignatures cursades i la possibilitat de cursar complements de formació. Es requereix a més coneixements suficients d'anglès (nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).

Més informació

 

Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona