Màster EUROPHOTONICS- Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics


Presentació


La fotònica és una de les disciplines científiques que tindrà més influència en la ciència i en la tecnologia del segle XXI. De manera sintètica, es pot definir com la disciplina científica i tecnològica que estudia i aplica les propietats de la llum i la seva interacció amb la matèria.
La fotònica té un paper fonamental en el descobriment de nous fenòmens de la natura i en el desenvolupament de les noves tecnologies, amb una incidència destacable en la generació de nous coneixements però també en el mercat dels productes més innovadors.

L'enginyeria fotònica permet que els descobriments als laboratoris de fotònica es desenvolupin amb l'objectiu de comercialitzar-los per tal que reverteixin en un benefici pràctic per a la societat. La nanofotònica interrelaciona la ciència de la llum amb la nanotecnologia, amb el propòsit final de desenvolupar nous dispositius amb més precisió i característiques millors que els dispositius actuals. La biofotònica permet avançar en la recerca en sistemes biològics i en biotecnologia, des d'escala mol·lecular fins a objectes macroscòpics com ara els òrgans.

El màster té dos objectius principals:

  • Proporcionar a l'estudiant una formació general i de qualitat en el camp de la fotònica, considerant tant els aspectes fonamentals com els aplicats i,
  • desenvolupar en l'estudiant les competències que li permetin incorporar-se amb èxit tant en centres d'investigació i/o desenvolupament com en el teixit industrial de la fotònica.

Un objectiu addicional del màster, que queda satisfet amb la necessària mobilitat dels estudiants a dues universitats de dos països diferents, és la d'afavorir el seu coneixement sobre la realitat social, cultural i científico-tecnològica europea.

 

Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona