Màster de Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules


Presentació

Aquest màster té dues línies docents:
 1. Línia pensada per adquirir els coneixements i la pràctica necessària per a desenvolupar una tasca posterior en un sincrotró o altres acceleradors de partícules.
 2.  Linia que permet adquirir els coneixements i les habilitats per poder ser un usuari d'aquestes instal·lacions en qualsevol de les línies de recerca que hom estigui desenvolupant.

Competències
 
 • Analitzar les necessitats de l'usuari per tal de poder orientar-lo tot facilitant-li la via per poder utilitzar els sistemes al seu abast i aconseguir els objectius proposats.
 • Demostrar autonomia a l'hora de desenvolupar la seva tasca, mitjançant l'autoresponsabilitat i la plena confiança en sí mateixos a l'hora de buscar sol·lucions als ploblemes que sorgeixen.
 • Dissenyar i controlar diferents tipus d'estacions experimentals i detectors d'aquests tipus d'instal·lacions.
 • Dissenyar i controlar el funcionament dels diferents elements d'una instal·lació d'acceleradors i altres instal·lacions similars.
 • Explicar aquests coneixements als usuaris d'aquestes instal·lacions.
 • Interpretar els resultats de la interacció entre les ones electromagnètiques i partícules amb diferents materials.
 • Liderar i ser proactius dins del grup de treball: seran capaços de liderar de manera competitiva els treballs que es poden portar a terme en instal.lacions d'aquests tipus.
 • Proposar aplicacions de la radiació del sincrotró en els diferents camps de la ciència i de la tecnologia.
 • Resoldre problemes lligats a la infraestructura i al funcionament d'aquestes grans instal·lacions.
 • Resoldre tots aquells problemes relacionats amb la interacció de les ones electromagnètiques i partícules amb diferents materials.
 • Suggerir adequacions de les instal·lacions per fer-les més idònies en els seus camps de treball.
 • Treballar en grup i, molt especialment, en grups multidisciplinaris i multilingües.
Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona