Màster de Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria


Presentació


El màster proporcionarà a l'estudiant les eines bàsiques i la formació transversal que necessita per començar la seva carrera professional. L'estudiant podrà aplicar els seus coneixements de modelització en el món de l'empresa, o iniciar una carrera investigadora en l'àmbit de la modelització científica i tècnica.
Competències

Competències generals
  • Posseir i comprendre els coneixements que possibiliten resultats originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en contextos d'investigació.
  • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, i en contextos multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Integrar coneixements i formular judicis a partir d¡una informació que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials o ètiques derivades de l'aplicació dels seus coneixements.
  • Comunicar les seves conclusions i coneixements a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
  • Posseir les habilitats d'aprenentatge autònom que els permetin continuar estudiant.
Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona