Màster en Fotònica


Presentació


El camp de l'òptica i la fotònica va a l'avantguarda de moltes aplicacions tecnològiques de gran utilitat en un extens camp de matèries que inclou des de la tecnologia de la informació i les telecomunicacions, les aplicacions en medicina i en indústria, la metrologia i la detecció, fins a la recerca avançada. Per aquest motiu, cal contribuir a la formació de bons investigadors i professionals en aquest camp.
 


Objectius formatius


Proporcionar formació general i de qualitat en els diferents àmbits de la fotònica, considerant tant els aspectes fonamentals com els aplicats i tecnològics. Desenvolupar en els estudiants capacitats que els permetin incorporar-se amb èxit al teixit industrial o a centres de recerca.

Competències


 • Tenir una sòlida formació general i de qualitat en el camp de la Fotònica considerant els aspectes fonamentals, aplicats i tecnològics.
   
 • Ser capaç d'interpretar els principals fenòmens associats a l'Òptica i a la Fotònica.
   
 • Aplicar els coneixements adquirits tant en el seu vessant més teòric com en l'experimental i en el tecnològic.
   
 • Ser capaç d'aplicar el mètode científic a situacions i problemes reals en diferents àmbits de la fotònica.
   
 • Tenir familiaritat amb els mètodes experimentals i la instrumentació relacionada amb la fotònica així com en les aplicacions de la fotònica en la ciència i en la tecnologia.
   
 • Disposar d'una formació interdisiciplinaria tal que li permeti treballar amb professionals d'altres disciplines.
   
 • Estar preparat per iniciar una carrera investigadora en el camp de la fotònica així com per incorporar-se al teixit industrial afí al camp de les tecnologies fotòniques.
Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona