Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

L'objectiu fonamental és desenvolupar les i competències necessàries per obtenir un coneixement avançat en el camp de l'arqueologia que permeti a l'estudiant tant desenvolupar la seva capacitat investigadora com adquirir capacitat per al futur exercici de l'arqueologia.

Web del màster Coordinació: Jordi Cortadella Morral   
 

Màster en Egiptologia

La finalitat del màster és la de formar egiptòlegs professionals, és a dir, la de proporcionar als estudiants els continguts i les competències que els permetin després exercir com a tals, tant en l’àmbit acadèmic i de la recerca.

Web del màster Coordinació: Josep Cervelló Autuori


Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

El màster aporta formació per a la recerca en diferents àmbits d'apropament a l'edat mitjana. Per això condueix a programes de doctorat en història i arqueologia medieval, història de l'art medieval, i filologies i literatures medievals.

Web del màster Coordinació: Fèlix Retamero Serralvo


Màster interuniversitari en Mediterrània Antiga

El màster vol formar professionals que coneguin i dominin dades, procediments i tècniques d'anàlisi crítica de les diferents realitats culturals del món antic. L'objectiu és promoure competències en l'exercici professional i de recerca en aquest àmbit d'estudi.
 
Web del màster Coordinació: Borja Antela Bernárdez


Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica

L'objectiu del màster és oferir als estudiants una formació metodològica i una qualificació professional en el camp de l'arqueologia, a banda d'una especialització en l'àmbit del coneixement de l'arqueologia protohistòrica, l'arqueologia grega i romana i l'arqueologia de l'antiguitat tardana.
 
Web del màster Coordinació: Joaquim Pera Isern

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
+34 93.581.23.84

d.c.antiguitatarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona