Dins del grau existeix una assignatura de pràctiques externes, que té com a principals objectius:


1. Permetre que l'estudiant apliqui i complementi els coneixements, teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica.
2. Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en que els  estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
3. Afavorir l'adquisició de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives que prepari a l'estudiant per a l'exercici en alguna de les activitats professionals dels geògrafs.
4. Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori l'empleabilitat futura.
5. Afavorir els valors de la innovació, creativitat, empreneduria.

S'han signat convenis des de les diferents escales de l'àmbit de l'Administració, a consultories privades, passant per Associacions. Aquí es pot consultar els diferents convenis que s'han realitzat des de 2008.

Per ampliar informació sobre l'assignatura de Práctiques externes, consulta la Guia docent

Campus Virtual Accedeix al Campus Virtual de la UAB

 

Informació i matrícula Informació general, pla d'estudis, matrícula i altres informacions d'interès

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Asunción Blanco Romero
Coordinadora de Grau
Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 1859

asuncion.blancoarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona