Projecte REVIR (Realitat virtual)

Projecte REVIR (Realitat Virtual)

En què consisteix? 
El projecte REVIR (Realitat-Virtualitat) consisteix en oferir a l'alumnat i al professorat de secundària de Catalunya unes sessions de treball experimental en un laboratori informatitzat en el Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) de la UAB. Es tracta que l'alumnat posi en pràctica, durant aquestes experiències pràctiques, els seus coneixements de Física, Química i/o Biologia i s'adonin de la seva utilitat en diverses aplicacions.

Les activitats, dissenyades al CRECIM per professors i investigadors experts en didàctica de les ciències, estan relacionades amb diversos temes de rellevància social i científica. Totes les pràctiques del REVIR fan servir noves tecnologies, com sistemes de captació de dades en temps real, protocols digitalitzats, sensors digitals, simulacions, programes específics o pissarra digital.


A qui s'adreça?
Les sessions de treball experimental que s'ofereixen des del REVIR són de les matèries de ciències (Física, Química i Biologia) i van adreçades a alumnes de batxillerat. Les sessions es porten a terme de 9 a 13 h (durada de 4h). 

Dates de l'activitat
Les sessions de treball tenen lloc durant tot el curs acadèmic.

Web del projecte REVIR

Inscripcions