Olimpíada Economia

Olimpíada d'Economia

La Facultat d’Economia i Empresa (FEE) acull cada any una de les tres Fases Locals a la província de Barcelona de l'Olimpíada d'Economia.

L’Olimpíada d’Economia és un concurs acadèmic d’àmbit estatal, que té com a objectiu estimular i fomentar l’estudi de l’economia i de l’empresa entre els joves i aprofundir els lligams necessaris entre els estudis de secundària i universitat. Està dirigida a alumnes de 2n de Batxillerat de centres de la província de Barcelona que estiguin matriculats a l’assignatura d’Economia de l’Empresa.

La prova té una duració total d’una hora i mitja i es dividirà en tres parts: preguntes teòriques curtes, resolució de problemes numèrics i comentari de text (sobre un text referent a l’àmbit de l’economia i l’empresa).

Per a més informació, podeu consultar el web oficial.