Lliga de Debat Universitari

Lliga debat

Bases de participació
La Lliga de debat universitari de la UAB té per objectiu fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants, a través de l’enfrontament dialèctic entre diversos equips, que han de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema d’actualitat.
 
Participants
La participació en la competició està oberta a totes les persones que estudien a la UAB i que estiguin matriculades en el present curs acadèmic. La inscripció es realitza per equips que han d'estar formats per un mínim de 2 estudiants i un màxim de 5. L’equip ha de designar un portaveu al qual es fa arribar la informació concreta de la competició (reglament, horaris...). 
 
En cas que un estudiant no trobi cap company o companya per presentar-se pot inscriure’s individualment. En cas que l’organització en trobi un altre en la mateixa situació, els proposarà formar un equip. En cas que no sigui possible formar equip, no podrà competir. Cap estudiant no pot formar part de més d’un equip.
 
Inscripció
Les inscripcions són individuals, però heu d'indicar quins són els vostres companys d'equip i qui de vosaltres adquireix el rol de portaveu.

S’ofereix a les persones inscrites en l’activitat uns tallers de preparació la setmana abans de la competició, de caràcter opcional però molt recomanable, per garantir una participació amb més èxit.
 
Reconeixement Acadèmic
Els/les estudiants de grau de la UAB que participin tenen l’opció de reconèixer la seva participació en la Lliga de Debat Universitària amb 2 crèdits ECTS. En aquest cas, els tallers previs i l’avaluació de l’activitat seran de caràcter obligatori, així com l’assistència al 80% dels debats que es produeixin durant la competició. Caldrà, a més a més, que realitzin un pagament de 25 € abans a l’Edifici l'Àgora.
 
En el cas que no us pugueu desplaçar per fer el pagament, feu-nos arribar un correu a info.participacio@uab.cat per fer el tràmit d’una altra manera.
 
Procediment del debat
La competició consisteix en un o més debats entre els equips participants (en funció del nombre d’equips inscrits). El sistema depèn del nombre d’equips inscrits i s’especifica al Reglament de la VIII Lliga de Debat Universitari de la UAB, que es fa arribar als portaveus de cada equip per poder preparar la participació un cop es tanquin les inscripcions i que es treballa durant els tallers previs a la competició.
 
Al canal de Youtube de la unitat de Dinamització Comunitària disposeu dels vídeos de competicions d’edicions anteriors que us ajudaran estructurar les vostres intervencions.
 
La llengua
La llengua vehicular del debat és el català.
 
Lloc
La Lliga de Debat tindrà lloc a la Sala Teatre de la UAB de l’Àgora (plaça Cívica). El nombre de dies totals i els horaris de la competició serà en funció del nombre d’equips inscrits.
 
L’equip guanyador
L'equip campió representarà la UAB en la Lliga de Debat Universitari organitzada per la Xarxa Vives d'Universitats. El jurat podrà ampliar la composició de l’equip guanyador amb participants d’altres equips que hagin participat de cara a la seva participació en aquesta competició interuniversitària.
 
Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.

Web de la "Lliga de Debat Universitari"