Jornades CROMA

El programa CROMA 2.0 és una iniciativa que impulsa la Fundació Autònoma Solidària  i que promou la vinculació de la UAB amb centres de primària del Vallès Occidental amb presència d’alumnat amb risc d’exclusió social. Es vol aconseguir trajectòries d’èxit dels infants participants, mitjançant el reforç dels processos de vinculació escolar.

Per fer-ho, s’aprofita el potencial docent i investigador de la Universitat i es posa en contacte estudiants de la UAB amb els infants dels centres educatius. 
 
La visita a la UAB és l’activitat de cloenda del curs del programa CROMA 2.0. Amb un caràcter lúdic i educatiu, els seus protagonistes són els infants participants dels tallers. Després d’anar a les escoles de primària durant tot el curs, els voluntaris de la UAB conviden els infants a conèixer la seva universitat. Al llarg del dia, l'alumnat realitza activitats de coneixement del campus i aprenen sobre els estudis que poden cursar-se a la UAB a través d’activitats dinamitzades per professorat universitari. Professorat, departaments, unitats i serveis del Campus s'involucren en proposar tallers pels infants.

Web de CROMA