Facultat de Veterinària

Escolab

Octubre - maig

Tallers o visites per alumnes d'ESO, batxillerat i CF que permeten veure la gran diversitat de laboratoris que existeixen i entrar en contacte directe amb els seus equips.