Facultat de Traducció i Interpretació

Intèrpret per un dia

Febrer - març

Activitat que mostra als alumnes els secrets de la interpretació i els consciencia sobre la importancia d'estudiar diferents llengües, fent un èmfasi especial en el francès i l'alemany.

Intèrpret per un dia >