Divendres del Dret: descobrint el dret a la UAB

Divendres Dret

Els Divendres del Dret tenen un doble objectiu pel que fa als estudiants de batxillerat:

En primer lloc, desfer tòpics sobre l’estudi de les carreres jurídiques i afins com, per exemple, la inexistència de pràctiques, la necessitat d’una gran capacitat de memòria, la vinculació a determinats estrats socials, etc. I, en segon lloc, aproximar les nostres disciplines a l’alumnat de secundària que no ha tingut cap contacte curricular amb elles de forma que pugui prendre una decisió sobre el seu futur amb elements derivats de la seva pròpia vivència.

D’altra banda, els nostres alumnes dels diferents graus fan una tasca en comú que té una triple finalitat: tutoria d’acompanyament en l’acabament dels graus, tutoria en l’acompanyament en l’entrada als graus des de l’acció entre quasi iguals i, desenvolupament de les capacitats argumentadores i expositives dels alumnes de grau. Gairebé tots els alumnes pertanyen al Grup d’Argumentació i Expressió Oral amb la qual cosa es reforça la capacitat de comunicació i interacció entre tots els participants.

S'adreça a estudiants de batxillerat que estan valorant la possibilitat d'estudiar Dret o algun dels altres graus vinculats als operadors jurídics que s'imparteixen a la Facultat de Dret.

A cada sessió hi haurà un màxim de 50 alumnes.

Més informació: Web del Programa Argó