Gimnàstica artística

Gimnàstica artísticaVíctor Cano
Facultat de Filosofia i Lletres

Oriol Combarrós
Facultat de Ciències de la Comunicació

Elena Gómez
Facultat de Ciències de l'Educació