UAB Olímpics Una universitat que facilita la carrera acadèmica dels esportistes d'alt nivell

Els tutors

Durant el curs, el/la tutor/a l'ajuda a resoldre els problemes que es puguin derivar de la seva participació en competicions, entrenaments, concentracions, etc., de tal manera que les dates d'examen o de les pràctiques acadèmiques es poden modificar. També disposa d'unes tutories personalitzades que l’ajuden a posar-se al dia sobre el programa o treballs que s'hagin hagut de realitzar durant les seves absències i a determinar l'itinerari més adequat a les seves circumstàncies personals.

Més informació: Tutors d'aquest curs acadèmic.