Experiències docents innovadores

En aquest apartat es poden visualitzar algunes de les experiències docents innovadores més rellevants que es porten a terme a la UAB amb l'objectiu d'encoratjar al professorat a tenir en compte noves i diferents formes d'ensenyar i d'aprendre i, a partir del contacte amb els seus autors, poder reflexionar-hi i/o poder-les compartir, generalitzar i/o adaptar-les a la seva pròpia realitat docent.