Inscripcions

Inscripciones

Primera edició 2019: gener- febrer 2019  
Segona edició 2019: juny-juliol 2019 (dates per determinar)

Procés:

  1. Inscripció  en el programa i en les activitats (es recomana realitzar les activitats 1,2, i 3 en el primer període de formació)
  2. Comunicació de l'admissió al programa i cursos en els que està inscrit/ta
  3. Matricula a les activitats (4,5, 6) durant el segon període 
  4. Matrícula a l'activitat 7 durant el tercer període formatiu .
Per cada edició el nombre de places és de 40.

El FDES està pensat perquè es realitzi en aproximadament en  un any i mig i requereix 175 hores de dedicació (7 ECTS). Per tal d'aconseguir l'acreditació, el docent haurà de superar les activitats descrites en un període màxim de tres cursos acadèmics, en cas contrari quedarà desvinculat del programa durant els dos  cursos acadèmics següents.
 
Per més informació: oqd.formacio@uab.cat

Activitat 1: La docència en el nou context d'ensenyament-aprenentatge Descripció del curs 
Activitat 2: Pràctiques sobre el discurs oral Descripció del curs
Activitat 3: Com avaluar els aprenentages dels estudiants universitaris? Descripció del curs
Activitat 4: Experiències d'Innovació Docent Descripció del curs
Activitat 5: Observació a l'aula Descripció del curs
Activitat 6: Planificació docent: de les Memòries dels Plans d'Estudi al programa Descripció del curs
Activitat 7: Carpeta docent Descripció del curs