Certificació i avaluació

L’acreditació FDES s’obté en superar totes les activitats del programa i aconseguir l’avaluació favorable de la carpeta docent.

La certificació del FDES té el reconeixement oficial de la UAB i equival a 7 ECTS.