Previstes

JORNADA D'INNOVACIÓ DOCENT 2018

La Unitat de Formació i Innovació Docent de la UAB (ICE-OQD) té l'objectiu de generar un espai de reflexió i de debat al voltant de l'intercanvi d'experiències docents exitoses desenvolupades pel professorat de la nostra universitat.

La Jornada s'iniciarà amb la Conferència La construcció d'una identitat docent a la Universitat. Competències i formació a càrrec del Dr. Carles Monereo (de 9.00 a 10.30h), que anirà seguida de dos espais de comunicacions  (d'11 a 12:30 i de 12:30 a 14h.) on s'exposaran, en paral·lel, diferents experiències desenvolupades en el marc dels Projectes d'Innovació Docent de la UAB concedits els dos darrers anys. 

Inscripció
Resum Comunicacions
Programa