Viu a la UAB

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantement per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. 
La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

 

Grau de satisfacció dels titulats >

 Qui la pot fer?

Titulats i titulades de grau i de màster universitari del curs 2017-18.

 Quin és el seu objectiu?

Conèixer el grau de satisfacció en relació a diversos aspectes sobre el seu pas per la nostra Universitat.

Model d'enquesta

 Quan es pot fer?

En finalitzar els estudis:
Des del 20 de juny fins al 30 de novembre de 2018.

Resultats i més informació